centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Luty 2016
9 lutego | Warszawa | XIV seminarium w cyklu MEDICA INFO "ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ DRUKU 3D - SZYBKIE PROTOTYPOWANIE W MEDYCYNIE I STOMATOLOGII"
9 lutego | Warszawa | X FORUM MARKETINGU INTERNETOWEGO "MARKETING SKLEPÓW INTERNETOWYCH - BUDOWANIE MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH"
9 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD BIZNESOWY W SŁUŻBIE INNOWACYJNOŚCI"
16 lutego | Warszawa | XXVIII edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - Realizacja obowiązujących rekomendacji w tym zakresie"
16 lutego | Warszawa | warsztaty "PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH"
17 lutego | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY W UMOWACH O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY"
17 lutego | Warszawa | Szkolenie "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT."
17 - 18 lutego | Warszawa | Warsztaty "OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
18 lutego | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH -Poprawność i zgodność procedury administracyjnej, prowadzenie dokumentacji podmiotów publicznych"
23 lutego | Warszawa | XX seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "RECENZJE PRAC NAUKOWYCH - PROCEDURY, PRAKTYKA, KONTROWERSJE"
23 lutego | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE?"
24 lutego | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
Marzec 2016
1 marca | Warszawa | LXXVII seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH - CZĘŚĆ V"
1 marca | Warszawa | Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT (Z 20 MAJA 2015R.)"
2 marca | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE UMÓW IT- PRAWO I INFORMATYKA"
2 marca | Warszawa | VIII FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "LOGISTYKA INFORMATYCZNA UCZELNI - PROFESJONALIZACJA ZARZĄDZANIA SZKOŁAMI WYŻSZYMI"
3 marca | Warszawa | LXXVII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "STYMULOWANIE ROZWOJU INTELIGENTNEJ INFRASTRUKTURY MIAST PRZEZ FIRMY INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE"
8 marca | Warszawa | XXX seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "ROZWÓJ TECHNOLOGII 3D I SKANINGU W ZASTOSOWANIACH GIS"
8 marca | Warszawa | Warsztaty "ROZLICZENIA HONORARIÓW AUTORSKICH - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE WYNAGRODZEŃ"
9 marca | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
9 marca | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIAZEK DLA ADMINISTRACJI ORAZ SZANSA DLA GOSODARKI ELEKTRONICZNEJ, uproszczenie procedur obsługi klienta usług on-line, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji elektronicznych"
10 marca | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - SZANSA DLA ROZWOJU TRANSAKCJI ELEKTRONICZNYCH -Bezpieczeństwo prawne dokumentów, umów i zapewnienia materiału dowodowego"
10 marca | Warszawa | Warsztaty "NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT W SAMORZĄDZIE W 2016 R."
10 marca | Warszawa | Warsztaty "JAK ZAPLANOWAĆ, ZOPTYMALIZOWAĆ I ZMIERZYĆ SKUTECZNĄ KAMPANIĘ ONLINE?"
15 marca | Warszawa | VII FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
16 marca | Warszawa | LI seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "GDY TWÓJ KONTRAHENT OGŁASZA UPADŁOŚĆ…? NOWE PRZEPISY ZNOWELIZOWANEGO PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO"
16 marca | Warszawa | Warsztaty "PRAWO PRASOWE – WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"
16 marca | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
22 marca | Warszawa | Warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
22 marca | Warszawa | Warsztaty "ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNYCH (ASI) OPTYMALIZACJA TECHNOLOGII SIECIOWYCH"
23 marca | Warszawa | XI FORUM MARKETINGU "WIZUALIZACJA DANYCH W MARKETINGU GEO-MARKETING, INFOGRAFIKI, PREZENTACJE SPRZEDAŻOWE"
23 marca | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "MUZEA W FORMULE SMART - GLAM, MEDIA INTERAKTYWNE, ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ"
23 marca | Warszawa | Warsztaty "PRAWO AUTORSKIE IT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78