centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Maj 2016
10 maja | Warszawa | Szkolenie "ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"
11 maja | Warszawa | Warsztaty "ONLINE MARKETING B2B - jak zaistnieć w świecie online przy komunikacji do firm, kontrahentów i dystrybutorów."
11 maja | Warszawa | IV Seminarium z cyklu ZBIORY SPECJALNE "OBIEKTY ZABYTKOWE W BIBLIOTEKACH W KONTEKŚCIE NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA DANYMI DLA NAUKI"
11 maja | Warszawa | Seminarium w cyklu szkoleń ZAMÓWIENIA PUBLICZNE "ZNOWELIZOWANE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - analiza rozwiązań prawnych i ocena skuteczności"
12 maja | Warszawa | Warsztaty "SYSTEMY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW"
12 maja | Warszawa | Szkolenie "RACHUNKI UŚPIONE PO 1 LIPCA 2016 R. - NOWE ROZWIAZANIA"
17 maja | Warszawa | XX Forum ADO/ABI
18 maja | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE?"
18 maja | Warszawa | Warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
18 - 19 maja | Warszawa | Warsztaty "OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
19 maja | Warszawa | XXIII seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "METODY I NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA W TRADYCYJNYM ARCHIWUM ZAKŁADOWYM"
19 maja | Warszawa | LXXVI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZMIANY W PRAWIE O STOWARZYSZENIACH Trochę silniejszy wiatr w żagle ngo?"
19 maja | Warszawa | LXXVIII edycja AKADEMII PRAWA KOMPUTEROWEGO "PROBLEMY PRAWNE, PODATKOWE, TECHNOLOGICZNE PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA FRANCZYZY W POLSCE"
24 maja | Warszawa | Szkolenie "SEGMENTACJA W PRAKTYCE. KREATYWNIE."
24 maja | Warszawa | Szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
24 maja | Warszawa | szkolenie "PSYCHOLOGIA INTERNETU - Jak tworzyć przyciągające mózg komunikaty online i sprzedawać więcej w sieci?"
31 maja | Warszawa | warsztaty "UPRAWIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM - W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PO ZMIANACH."
31 maja | Warszawa | XXV seminarium NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "USER EXPERIENCE W INSTYTUCJACH KULTURY - PROJEKTOWANIE PRZYJAZNE DLA ODBIORCÓW I ZARZĄDZAJĄCYCH".
31 maja | Warszawa | LII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA W ZARZĄDZANIU BIZNESEM - UWARUNKOWANIA PRAWNE, NARZĘDZIA, ROLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH"
31 maja | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE UMÓW IT- PRAWO I INFORMATYKA"
Czerwiec 2016
1 czerwca | Warszawa | XXIX FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "MARKETING BANKOWY - Cele i specyfika, badanie potrzeb, narzędzia informatyczne"
1 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE"
2 czerwca | Warszawa | Warsztaty "SPRAWOZDAWCZOŚĆ W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020 Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SL2014"
2 czerwca | Warszawa | XXII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "OTWARTY DOSTĘP DO PUBLIKACJI NAUKOWYCH A WYTYCZNE „HORYZONTU 2020"".
7 czerwca | Warszawa | LIII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "BIAŁY WYWIAD I DETEKTYWISTYCZNE POZYSKIWANIE INFORMACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO"
7 czerwca | Warszawa | Szkolenie "E-MARKETING DLA NIE-MARKETERÓW"
7 czerwca | Warszawa | Szkolenie "PRAKTYCZNA INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH W GABINECIE DIETETYKA"
8 czerwca | Warszawa | Szkolenie "OKRESOWE OCENY PRACOWNIKÓW W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI"
8 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PRZEGLĄDY I ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKACH, W TYM ZABYTKOWYCH. STAN PO ZMIANACH PRAWA"
9 czerwca | Warszawa | IV seminarium OD PAPIERU DO EZD "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie"
9 czerwca | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII"
14 czerwca | Warszawa | Szkolenie "RADYKALNE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016"
14 czerwca | Warszawa | Warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
14 czerwca | Warszawa | Warsztaty "DOŚWIADCZENIA Z WYKONYWANIA FUNKCJI ABI ORAZ WYZWANIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI Z PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
WARSZTATY ABI II STOPNIA"
21 czerwca | Warszawa | warsztaty "NARZĘDZIA NOWOCZESNEGO MARKETERA"
21 czerwca | Warszawa | szkolenie "ZMIANA TO JEDYNA PEWNA RZECZ - SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA ZMIANĄ"
21 czerwca | Warszawa | Szkolenie "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW"
22 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT (Z 20 MAJA 2015R"
22 czerwca | Warszawa | Warsztaty "JAK STWORZYĆ BUDŻET NOWYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020 - KLUCZOWE ZAGADNIENIA FINANSOWE DLA PROJEKTÓW W RAMACH POWER, POPC, POIR I RPO."
22 czerwca | Warszawa | VIII Forum Instytucji Kultury "STRATEGICZNE DZIAŁANIE KULTURY"
28 czerwca | Warszawa | XV edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "PROBLEMY PRAWNE I INFORMATYCZNE SPÓŁEK KOMUNALNYCH. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SIECIOWYM, GIS, BILLINGI, eBOK"
28 czerwca | Warszawa | Warsztaty "UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - spory przedsiębiorców z użytkownikami końcowymi w praktyce regulacyjnej"
28 czerwca | Warszawa | Warsztaty "COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY"
29 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
29 czerwca | Warszawa | Szkolenie "RACHUNKI UŚPIONE PO 1 LIPCA 2016 R. - NOWE ROZWIAZANIA"
29 - 30 czerwca | Warszawa | Warsztaty ROI/TCO
30 czerwca | Warszawa | Warsztaty "eIDAS - OBOWIĄZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH - Poprawność i zgodność procedury administracyjnej, prowadzenie dokumentacji podmiotów publicznych"
30 czerwca | Warszawa | seminarium z cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI „POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI SERWEROWNI, ASPEKTY TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE i PRAWNE”

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78