centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Listopad 2015
24 listopada | Warszawa | warsztaty "Efektywne zarządzanie zasobami w uczelni wyższej - regulacje prawne, procesy biznesowe, wsparcie informatyczne, praktyka"
25 listopada | Warszawa | XIX FORUM ADO/ABI "Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych, transfer danych osobowych po wyroku w sprawie M.Schremsa oraz reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej"
26 listopada | Warszawa | 74 seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "UMOWY TELEKOMUNIKACYJNE - SPORY W ZAKRESIE UMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH"
26 listopada | Warszawa | Narzędzia marketingu internetowego dla instytucji kultury/NGO
26-27 listopada | Warszawa | XVII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL
Grudzień 2015
1 grudnia | Warszawa | X FORUM MARKETINGU INTERNETOWEGO "MARKETING SKLEPÓW INTERNETOWYCH - BUDOWANIE MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH"
1 grudnia | Warszawa | LXXV seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY - ASPEKTY PRAWNO-PROCESOWE, PRAKTYCZNE I INFORMATYCZNE"
2 grudnia | Warszawa | LXXV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI OD PAPIERU DO EZD Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie.
2 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
8 grudnia | Warszawa | XXVIII FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "E-COMMERCE A BANKOWOŚĆ MOBILNA. MOBILNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI"
8 grudnia| Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2? (działającego od połowy sierpnia 2015 r.)"
8 grudnia | Warszawa | Warsztaty "UMOWY CYWILNOPRAWNE - opodatkowanie i oskładkowanie umów"
9 grudnia | Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności | XXIV seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "SMART MUZEUM. WIRTUALIZACJA PRZESTRZENI MUZEALNEJ"
9 grudnia | Warszawa | Szkolenie "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
10 grudnia| Warszawa | szkolenie "NOWE PRZEPISY O OPŁATACH INTERCHANGE W DZIAŁALNOŚCI AKCEPTANTÓW KART PŁATNICZYCH"
10 - 11 grudnia | Warszawa | Warsztaty "OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
11 grudnia | Warszawa | Seminarium "CO PO SAFE HARBOR? TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH PO WYROKU W SPRAWIE SCHREMS I OSTATNICH ZMIANACH W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH."
11 grudnia | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE UMÓW IT- PRAWO I INFORMATYKA"
15 grudnia | Warszawa | XXII seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH OBECNA PRAKTYKA I TRENDY TECHNOLOGICZNE"
15 grudnia | Warszawa | XII seminarium w cyklu MEDICA INFO "ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO I STANDARYZACJA PROCEDUR"
15 grudnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r."
16 grudnia | Warszawa | II seminarium w cyklu WIZUALIZACJA DANYCH "PROFESJONALNE METODY PREZENTOWANIA DANYCH"
16 grudnia | Warszawa | Szkolenie "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT (Z 20 MAJA 2015R.)"
17 grudnia | Warszawa | LXXVI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "MECENAS IT - OPROGRAMOWANIE DLA PRAWNIKÓW"
17 grudnia | Warszawa | Szkolenie "JAK PRZYGOTOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ KAMPANIĘ REKLAMOWĄ"
17 grudnia | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78