eadministracja, e-administracja samorząd, urząd, administracja szkolenia, szkolenie, eUrząd, informatyka, teleinformatyka, eadministracja, e-administracja, samorząd, administracja, urząd, eUrząd, informatyka, teleinformatyka, szkolenia, szkolenie, konferencja, konferencje Centrum Promocji Informatyki, prowadząc stale działania szkoleniowe dla środowiska administracji samorządowej, otrzymywało sygnały o potrzebie stworzenia instytucjonalnej formuły przekazu i wymiany doświadczeń związanych z rozwojem technologii IT w administracji. W związku z tym powstał Klub e-administracja. Jego inauguracja odbyła się 1 października 2003 roku podczas I Forum Informatyki w Administracji.
Zadaniem klubu jest stworzenie platformy edukacji oraz wymiany wiedzy pomiędzy osobami związanymi z sektorem publicznym w zakresie technik organizacyjnych i teleinformatycznych.
Klub zrzesza jednostki administracji samorządowej lub rządowej oraz instytucje, organizacje i firmy, które są zainteresowane doskonaleniem sprawnie funkcjonującej administracji. cpi.com.pl
e-administracja - strona startowa
e-mail | kontakt
KONFERENCJE BAZA WIEDZY PRASA 01.09.2015

Centrum Promocji Informatyki, prowadząc stale działania szkoleniowe dla środowiska administracji samorządowej, otrzymywało sygnały o potrzebie stworzenia instytucjonalnej formuły przekazu i wymiany doświadczeń związanych z rozwojem technologii IT w administracji. W związku z tym powstał Klub e-administracja. Jego inauguracja odbyła się 1 października 2003 roku podczas I Forum Informatyki w Administracji.
Zadaniem klubu jest stworzenie platformy edukacji oraz wymiany wiedzy pomiędzy osobami związanymi z sektorem publicznym w zakresie technik organizacyjnych i teleinformatycznych.
Klub zrzesza jednostki administracji samorządowej lub rządowej oraz instytucje, organizacje i firmy, które są zainteresowane doskonaleniem sprawnie funkcjonującej administracji.

Newsletter, czyli Biuletyn Klubowy jest wydawany za pośrednictwem e-maili, wy-
syłanych do Członków Klubu i wszystkich
osób zainteresowanych tematyką elek-
tronizacji urzędów. Jedyną wymaganą informacją do jego subskrypcji jest adres e-mail, który należy wpisać powyżej. cpi.com.pl

e-administracja - klub rozwoju technik informacyjnych

Przez "Czas informacji" wydawca i zespół redakcyjny chcą kontynuować tematykę regulacji prawnych komunikacji elektronicznej i informatyki oraz ich wpływu na praktykę działania administracji publicznej oraz obrotu gospodarczego - poruszaną w wydawanej przez 3 lata "elektronicznej Administracji" oraz w "Prawie nowych technologii". Po dłuższej dyskusji wybraliśmy tytuł "Czas informacji", by w sposób zamierzony podkreślić, iż celem stosowania nowoczesnych technologii nie jest wyłącznie dążenie do najszybszych i najlepszych systemów informatycznych, ale posiadanie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie informacji. To informacja właśnie jest "towarem" najistotniejszym w budowanym społeczeństwie informacyjnym, to dostęp do niej decyduje o sprawnym podejmowaniu decyzji zarówno przez administrację, jak i obywateli czy przedsiębiorców. Dziedziny, którymi będziemy się zajmować szczegółowo precyzuje podtytuł: "Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce".
Chcielibyśmy, aby kwartalnik zawierał zarówno artykuły o charakterze ogólnym, stanowiące omówienie istotnych problemów prawnych, czy technologicznych związanych z nowymi regulacjami czy standardami obowiązującymi w relacjach z administracją, jak i teksty pokazujące ciekawe praktyki i sposoby rozwiązywania konkretnych problemów.

więcej

newsletter klubowy
zapisz się zapisz się wypisz się wypisz się

Newsletter, czyli Biuletyn Klubowy jest wydawany za pośrednictwem e-maili, wysyłanych do Członków Klubu i wszystkich osób zainteresowanych tematyką elektronizacji urzędów. Jedyną wymaganą informacją do jego subskrypcji jest adres e-mail, który należy wpisać powyżej.

PARTNER MEDIALNY

Centrum Promocji Informatyki
strona główna strona główna e-mail | kontakt do góry do góry
Copyright © 2004 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10 | fax (0-22) 870-69-95