centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Czerwiec 2016
28 czerwca | Warszawa | Warsztaty "COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY"
29 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
29 czerwca | Warszawa | Szkolenie "RACHUNKI UŚPIONE PO 1 LIPCA 2016 R. - NOWE ROZWIAZANIA"
30 czerwca | Warszawa | XI seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI SERWEROWNI - ASPEKTY TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE, PRAWNE"
Lipiec 2016
5 lipca | Warszawa | LXV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA OCENY PRACOWNIKÓW - ASPEKTY KOMPETENCYJNE POLITYKI PERSONALNEJ"
5 lipca | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE"
5 lipca | Warszawa | seminarium "PROBLEMY PRAWNE SPÓŁEK KOMUNALNYCH STATUS EKONOMICZNO-FINANSOWY, NADZÓR WŁAŚCICIELSKI"
5 - 6 lipca | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
6 lipca | Warszawa | Szkolenie "KLAUZULE NIEDOZWOLONE (TZW. ABUZYWNE) Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI OBROTU GOSPODARCZEGO - JAK UNIKNĄĆ KAR"
6 lipca | Warszawa | Szkolenie "JAK PISAĆ DO SIECI I PROJEKTOWAĆ FORMATY REKLAMOWE ONLINE - praktyczne aspekty pisania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych w internecie"
12 lipca | Warszawa | Szkolenie: eIDAS - OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH. POPRAWNOŚĆ I ZGODNOŚĆ PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ, PROWADZENIE DOKUMENTACJI PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
12 lipca | Warszawa | Warsztaty ABC PRZEDSIĘBIORCY: „IDĄ PO MNIE” CZYLI JAK UJARZMIĆ KONTROLĘ SKARBOWĄ
12 - 13 lipca | Warszawa | Warsztaty ROI/TCO
13 lipca | Warszawa | LXXIX seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ROZWÓJ I BARIERY TRANSGRANICZNEGO HANDLU ELEKTRONICZNEGO - Nowe technologie, geoblokowanie, uwarunkowania prawne i podatkowe"
13 lipca | Warszawa | warsztaty: PRAWO PRASOWE – WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW
13 lipca | Warszawa | Szkolenie: POZNAJ SWOICH ODBIORCÓW. BADANIE PUBLICZNOŚCI.
14 lipca | Warszawa | Warsztaty "KRADZIEŻ POUFNYCH INFORMACJI FIRMOWYCH ORAZ KNOW-HOW. JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ I DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA"
26 lipca | Warszawa | Szkolenie "PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWEJ OD A DO Z"
26 lipca | Warszawa | LXXVIII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - CO SIĘ ZMIENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM USTAWY O RE-USE"
27 lipca | Warszawa | Szkolenie "SEGMENTACJA W PRAKTYCE. KREATYWNIE."
27 lipca | Warszawa | Warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78