centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ANALIZA FINANSOWA I WARTOSC FIRMY
Warszawa, 21.09.2017 Koordynator: Paulina Solińska

W trakcie szkolenia Analiza finansowa i wartość firmy zwracamy szczególną uwagę na praktyczny aspekt oceny firmy na podstawie analizy sprawozdania finansowego wskazując m.in. takie elementy jak:

 • dlaczego warto porównać dynamikę przychodów z dynamiką kosztów i co z tego może wynikać?
 • dlaczego analiza rachunku zysków i strat wymaga dokładnej analizy poszczególnych kategorii wyniku finansowego ustalanych w rachunku zysków i strat?
 • dlaczego analizy rachunku przepływów pieniężnych czasami jest o wiele ważniejsza niż sama pozycja wynik finansowy?
 • dlaczego analizując strukturę bilansu należy uwzględnić wiele czynników, z których najważniejsze to rodzaj prowadzonej działalności, poziom wyposażenia technicznego, efektywność wykorzystania majątku, sposób wyceny składników majątkowych itp.?
 • jak kształtuje się wynik finansowy w podmiotach nastawionych na długofalowy rozwój, a jak w firmach nastawionych na szybkie osiągnięcie zysku w krótkim okresie?
 • jak  poprzez memoriałowy charakter wielkości wpływających na wynik finansowy oraz możliwe alternatywne rozwiązania dotyczące amortyzacji, rozliczania nakładów w okresach przyszłych, rezerw na przyszłe wydatki można kształtować wynik finansowy?

Szkolenie prowadzi: Radosław Gierałtowski

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

Program:

 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
  • czynniki determinujące finansowy sukces organizacji gospodarczej
  • finansowa natura przedsiębiorstwa
  • przepływ kapitału w przedsiębiorstwie
 2. PODSTAWOWE DOKUMENTY FINANSOWE
  • generalne zasady rachunkowości
  • struktura podstawowych informacji i dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
  • konstrukcja i analiza podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 3. PŁASZCZYZNY ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA, METODY OCENY I ANALIZY
  • wprowadzenie pojęć: CE - kapitał zatrudniony, WC - kapitał pracujący, EBITDA, EBIT, EBT, .... )
  • analiza rentowności (zysku i zyskowności)
  • analiza aktywności (wykorzystania zasobów)
  • analiza wypłacalności (struktury źródeł finansowania)
  • analiza płynności (przepływami finansowymi)
 4. ZARZĄDZANIE - WYZNACZANIE CELÓW, OCENA WPŁYWU DECYZJI NA WYNIK FIRMY
  • konstrukcja modeli analitycznych
  • zarządzanie rentownością (analizy współzależności)
  • zarządzanie aktywami (analiza współzależności)
  • zarządzanie płynnością (optymalizacja poziomu gotówki)
  • zarządzanie wypłacalnością (analizy wpływy struktury kapitałowej na rentowność i płynność)
  • zarządzanie cyklem obrotu kapitału pracującego
  • wybrane narzędzia analizy wartości firmy i czynników ja kształtujących
 5. RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE
  • zadania rachunku kosztów
  • systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania
  • znaczenie grupowania i rozliczania kosztów
  • rachunek kosztów pełnych i kosztów zmiennych

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78