centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
26 seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYDAWNICZYMI CZASOPISM NAUKOWYCH. WIDOCZNOŚĆ PUBLIKACJI ORAZ ELEKTRONICZNE FORMY WYDAWANIA”
Warszawa, 29.08.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

29 sierpnia 2017 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Założenia i praktyka dofinansowania czasopism naukowych przez resort nauki i szkolnictwa wyższego.
prof. Grażyna Borkowska,
(Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
10:40 Wykład: Prawno-autorskie aspekty funkcjonowania redakcji czasopism naukowych.
dr hab. Piotr Stec,
(Profesor Uniwersytetu Opolskiego)
11:40 Wykład: Publikacje naukowe w otwartych czasopismach.
 • Otwarte czasopisma a czasopisma zamknięte.
 • Otwarte czasopisma a inne aspekty procesu wydawniczego czasopism naukowych.
 • Zakładanie nowych otwartych czasopism a zmiana modelu dystrybucji tradycyjnych tytułów.
 • Różne sposoby przekształcania zamkniętych czasopism naukowych w czasopisma otwarte.
 • Otwarte czasopisma naukowe a “drapieżne czasopisma”.
 • Implementacja elementów otwartych w polityce wydawniczej tradycyjnych czasopism.
Wojciech Fenrich
(Centrum Otwartej Nauki)
12:20 Przerwa
12:50 Wykład: Jak zwiększyć widoczność publikacji naukowych w Internecie
 • Wyszukiwarki artykułów naukowych.
 • Techniki przygotowania tekstu ( ASEO – academic search engine optimization).
 • Struktura artykułu naukowego przyjazna dla wyszukiwarek.
dr Jolanta Przyłuska,
(Dział Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi )
13:30 Case study: „E-usluga Omnis” w procesie komunikacji naukowej:
 • Geneza i istota projektu „E-usługa OMNIS”.
 • Specyfikacja e-usług.
 • Grupy odbiorców projektu.
 • Narzędzia dla naukowców: Polona w Chmurze dla naukowców (Polona Scholar), Academica, Multiwyszukiwarka OMNIS.
Barbara Maria Morawiec,
(Biblioteka Narodowa, główny specjalista i kierownik zadania 5. Promocja i Informacja w Zespole projektowym do realizacji projektu "E-usługa OMNIS")
14:10 Przerwa
14:30 Wykład i dyskusja: Zakładanie nowych i wypracowywanie strategii rozwoju czasopism naukowych. Profesjonalne narzędzia do obsługi czasopism i redakcji.
 • Ocena perspektyw czasopisma.
 • Open Access czy inny model biznesowy?
 • Wysyłanie wniosku do wydawcy.
 • Strategia rozwoju czasopisma.
 • Dobór instytucji współpracujących.
 • Pozyskiwanie pierwszych artykułów.
 • Rola Redaktora.
 • Elektroniczny System Obsługi Czasopisma (Editorial Manager lub inne).
Grzegorz Liśkiewicz,
(Amber Editing)
16:00 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78