centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
71 seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NOWE ZASADY DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ - UWARYNKOWANIA PRAWNE, BIZNESOWE I INFORMATYCZNE"
Warszawa, 28.06.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PROGRAM

28 czerwca 2017 r.
10:00 Wykład: Jak zmienia rynek ubezpieczeń nowa Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń
 • Akty prawne i regulacyjne, regulujące problematykę dystrybucji ubezpieczeń
 • Pojęcie „dystrybucja ubezpieczeń”
 • Podstawowe zasady, na jakich oparta jest dystrybucja ubezpieczeń
 • Zarządzanie produktem ubezpieczonym
r.p. Beata Mrozowska - Bartkiewicz,
(DLA PIPER)
11:00 Wykład: Rola pośrednictwa w dystrybucji produktów ubezpieczeniowych:
 • Znacznie dystrybucji w kontekście produkcji ubezpieczenia
 • Rodzaje kanałów dystrybucji. Najważniejsze przepływy w ramach kanałów dystrybucji
 • Integracja zewnętrznego czynnika produkcji - klienta w kontekście dostarczenia przez niego informacji
 • Znaczenie poszczególnych kanałów dystrybucji - dane statystyczne
 • Nowe metody dystrybucji ubezpieczeń
Monika Kaczała,
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Aspekty biznesowe dystrybucji ubezpieczeń. Najważniejsze elementy umów bancassurance.
 • Modele bancassurance w kontekście nowych przepisów o dystrybucji ubezpieczeń
 • Nowe obowiązki informacyjne względem klientów kupujących ubezpieczenia w banku
 • Szczególne obowiązki banków z kontekście rozporządzenia PRIIPs
 • Wpływ rekomendacji KNF na dystrybucję ubezpieczeń w bankach
r.p. Piotr Czublun,
(CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych)
13:30 Wykład: Konflikty interesów w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Obowiązki informacyjne pośrednika. Odpowiedzialność brokera za szkodę wyrządzoną mocodawcy:
 1. Rodzaje agentów
  • pojęcie agenta ubezpieczeniowego
  • agent ubezpieczeniowy zależny
  • multiagent
  • inne szczególne rodzaje agentów (agent uboczny, agent podwykonawca)
 2. Konflikty interesów w działalności agenta – zagadnienia wspólne
  • agent jako pośrednik działający na rzecz mocodawcy oraz agent jako doradca osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej.
  • przypisanie wiedzy agenta ubezpieczycielowi ( art. 30 u.d.b).
  • Przekroczenie przez agenta granic umocowania (art. art. 12 upu i 7603 k.c.)
  • Odpowiedzialność deliktowa względem osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej
  • Odpowiedzialność kontraktowa względem ubezpieczyciela
 3. Konflikty interesów w działalności agenta zależnego
  • odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wyrządzone przez agenta (art. 11 ust. 1 u.p.u.)
 4. Konflikty interesów w działalności multiagenta
  • ubezpieczenie OC multiagenta (art. 11 ust. 2 i 3 upu)
  • agent jako pośrednik działający na rzecz wielu ubezpieczycieli a regulacje dotyczące umowy agencyjnej (art. 758, 759, 760, 7601 k.c.)
 5. Konflikty interesów w działalności brokera
  • pojęcie brokera ubezpieczeniowego
  • broker jako pośrednik działający na rzecz osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej wynagradzany przez zakład ubezpieczeń,
  • zakazy powiązań między brokerem a zakładem ubezpieczeń (art. 24 upu),
  • rekomendacja brokerska (art. 26 ust. 2 upu),
  • informowanie przez brokera o wynagrodzeniu (dyrektywa IDD)
 6. Obowiązki informacyjne pośrednika ubezpieczeniowego na gruncie obowiązującego prawa oraz dyrektywy IDD
  • Obowiązki informacyjne agenta (art. 13 upu)
  • Obowiązki informacyjne brokera (art. 26 upu)
  • Dodatkowe obowiązki w świetle dyrektywy IDD
 7. Odpowiedzialność brokera za szkodę wyrządzoną mocodawcy
  • Reżimy odpowiedzialności (ex delicjo i ex contractu)
  • Przesłanki odpowiedzialności za niewykonanie umowy
  • Charakter prawny umowy brokerskiej
  • Przykłady nienależytego wykonania zobowiązania przez brokera z orzecznictwa
  • Umowne modyfikacje odpowiedzialności
dr Bartosz Kucharski,
(Kancelaria adwokacka Bartosz Kucharski)
14:20 Przerwa
14:40 Prezentacja: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami (produktami) brokerskimi.
15:10 Wykład i dyskusja: Czynniki rozwoju rynku ubezpieczeń
 • Krytyczna analiza rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce
 • Gospodarstwo domowe jako adresat ochrony ubezpieczeniowej
 • Problem zaufania do zakładów ubezpieczeń
 • Gwarancje dla ochrony ubezpieczeniowej
 • Nowa formuła dystrybucji w rozwoju ryku ubezpieczeniowego
Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz,
(SGH)
16:00 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Paulina Solińska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78