centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
XVII FORUM ADMINISTRATORÓW, REDAKTORÓW I KOORDYNATORÓW BIP "PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO ORAZ WPŁYW NA DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZEJ OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH"
Warszawa, 23.11.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Ze względu na przedstawienie pod koniec października br. projektu ustawy o jawności życia publicznego oraz zapowiedź szybkiego jej uchwalenia modyfikacji uległ program tegorocznego Forum. Podczas Forum przedstawione zostaną zmiany w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz jawności oświadczeń majątkowych, jak również przeanalizujemy konsekwencje uchwalenia i wejścia w życia nowego aktu.

Oprócz tego omówione zostanie aktualne orzecznictwo dotyczące relacji dostępu do informacji oraz ponownego wykorzystywania. Odrębnym tematem będą skutki dla dostępu do informacji (ponownego wykorzystywania informacji) rozpoczęcia obowiązywania w Unii Europejskiej w dniu 25.05.2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W programie Forum znajdują się również wykłady poświęcone dwóm elektronicznym trybom udostępniania (zamieszczaniu informacji w BIP i CRIP) i bieżącym problemom związanym z ich funkcjonowaniem.

Redakcja programu i prowadzenie obrad: adw. dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

PROGRAM

23 listopada 2017 r.
10:00 Otwarcie Forum i przedstawienie programu
adw. dr Grzegorz Sibiga
10:10 Wykład wprowadzający: Projekt ustawy o jawności życia publicznego
 • Czy istnieje potrzeba uchwalania nowej ustawy i czy istnieje potrzeba ustawowych zmian?
 • Zakres projektowanych przepisów w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy o dostępie do informacji publicznej. Modyfikacja projektu ustawy.
 • Omówienie głównych nowych rozwiązań dotyczących dostępu do informacji publicznej. Postulaty dotyczące projektu.
 • Planowany harmonogram prac.
dr Piotr Sitniewski,
(Prezes Fundacji Jawnosc.pl)
11:10 Wykład:Oświadczenia majątkowe według projektu ustawy o jawności życia publicznego. Obowiązek złożenia i treść oświadczenia majątkowego. Zasada jawności oświadczenia i sposób jej realizacji.
dr Agnieszka Piskorz-Ryń,
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
11:40 Panel dyskusyjny: Jakie konsekwencje dla dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania ISP będzie miało uchwalenie i wejście w życie ustawy o jawności życia publicznego?
Uczestnicy:
dr Piotr Sitniewski,
dr Agnieszka Piskorz-Ryń,
adw. dr Grzegorz Sibiga
Rafał Kula
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład:Problemy ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz dotychczasowej praktyki w działalności administracji publicznej
 • Pojęcie ponownego wykorzystywania i jego elementy składowe,
 • Rozróżnienie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
 • Ograniczenia ponownego wykorzystywania na gruncie art. 6 upw,
 • Kwestie proceduralne dotyczące ponownego wykorzystywania.
dr Agnieszka Piskorz-Ryń,
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
13:15 Wykład: Konsekwencje rozpoczęcia obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (od 25.05.2018) na relację ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Geneza i podstawowe zasady - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Przepisy i motywu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczące relacji miedzy ochroną danych osobowych a dostępem i ponownym wykorzystywaniem
 • Ocena zgodności przepisów ogólnego rozporządzenia z obowiązującymi przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej i przepisami ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Konsekwencje rozpoczęcia obowiązywania ogólnego rozporządzenia dla wykonywania tych przepisów.
adw. dr Grzegorz Sibiga
13:50 Przerwa na kawę
14:10 Wykład: Dobre praktyki w prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej uwzględniające natłok obowiązków publikacyjnych
 • Efektywny zespól redakcyjny BIP - wyzwania organizacyjne
 • Czy automatyzacja procesu wypełniania BIP jest możliwa i dopuszczalna?
 • Jak zapewnić skuteczność informowania o wyjątkowo ważnych sprawach publicznych?
 • Jak zagwarantować spójność i aktualność przyrastających zasobów BIP?
 • Dlaczego warto wykorzystywać potencjał metadanych?
Rafał Kula
(Logonet Sp. z o.o.)
15:00 Wykład: Centralne repozytorium informacji publicznej (CRIP) - rozwój po zmianach w prawie i planowane etapy dalszej modernizacji
 1. Informacje podstawowe o CRIP
  • CRIP jako portal otwartych danych
  • Zakres przedmiotowy – pojęcie zasobu informacyjnego
  • Zakres podmiotowy – dostawcy
  • Bezwnioskowy tryb dostępu do informacji i ponownego jej wykorzystywania
 2. Zmiany wprowadzone ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  • Uprawnienia ministra właściwego do spraw informatyzacji
  • Uelastycznienie zasad przekazywania zasobów do CRIP
  • Warunki ponownego wykorzystywania
 3. Rozwój techniczny i organizacyjny
  • Program Otwierania Danych Publicznych
  • Projekt Otwarte dane: dostęp, standard, edukacja
  • Nowe funkcjonalności
  • Sieć pełnomocników do spraw otwartości
 4. Perspektywa zmian legislacyjnych
  • Ocena rozwiązań ustawowych
  • Wnioski de lege ferenda
 5. Podsumowanie
  • Ocena CRIP w świetle badań Komisji Europejskiej i OECD
Dominik Sybilski,
( Instytut Nauk Prawnych PAN, Ministerstwo Cyfryzacji)
15:45 Podsumowanie obrad i zakończenie Forum
adw. dr Grzegorz Sibiga

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78