centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
18 seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "WPŁYW TECHNOLOGII NA SEKTOR FINANSOWY - PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NARZĘDZI FINTECH"
Warszawa, 19.12.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PROGRAM

19 grudnia 2017 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Klient w świecie cyfrowym - wyniki badań
 • jaki obraz Klienta w świecie cyfrowym rysuje się po analizie wyników badań?
 • w jaki sposób firmy mogą dziś skutecznie wdrażać strategie na cyfrowe czasy
 • jak umiejętnie łączyć ze sobą biznes, doświadczenia konsumenckie i technologie
Szymon Chodkowski
10:50 Wykład:'Raise of the robots – szansa czy już zagrożenie?'
 • Główne trendy Robotic Process Advisors 2017-2018
 • Szanse i zagrożenia wynikające z aplikacji RPA w firmie
 • Paradygmat zautomatyzowanej walki konkurencyjnej z wykorzystaniem RPA
 • RPA w ‚profitability managment’
 • Przykłady aplikacji RPA w komunikacji i marketingu
Jarosław Stępkowski
11:40 Przerwa, poczęstunek
12:20 Wykład i konsultacje: Elektroniczna identyfikacja oraz usługi zaufania w sektorze finansowym - zgodnie z Eidas
Sektor finansowy jest najlepiej przygotowany do rewolucji w zakresie transakcji elektronicznych: posiada dobrze zweryfikowaną bazę klientów, silne mechanizmy uwierzytelniania oraz wysokie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacji. Wdrożenie dyrektywy PSD2 stanowi wyzwanie w zakresie technologicznym, ale realizacja dyrektywy jeszcze bardziej wzmocni pozycję rynku finansowego na mapie usług elektronicznych. Taki stan rzeczy daje bardzo duży potencjał do rozwoju usług elektronicznych i budowy nowych rozwiązań biznesowych właśnie przez sektor finansowy. Budowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową bankowy węzeł identyfikacji elektronicznej i szeroki wachlarz usług zaufania umożliwiają połączenie usług finansowych z siecią wartości biznesowych.
Mchał Tabor
(partner obserwatorium.biz)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Mobilne przelewy
 • przelewy realizowane za pośrednictwem bankowości mobilnej oraz metody ich inicjowania
 • przelewy na numer telefonu (płatności mobilne typu P2P)
 • płatności mobilne na rzecz administracji publicznej
 • transgraniczne płatności mobilne typu P2P
Grzegorz Leńkowski
(KIR)
15:20 Wykład i dyskusja: Automatyzacja w świecie finansów i ryzyka z tym związane
W ostatnim czasie można zaobserwować gwałtowny rozwój algorytmów i narzędzi związanych z zastosowaniami sztucznej inteligencji w biznesie. Z jednej strony dzięki usługom przetwarzania w chmurze, drastycznie potaniał koszt mocy obliczeniowej dla tego typu zastosowań (superkomputer można dziś wynająć za 10$ za godzinę), a z drugiej strony pojawiły się narzędzia nie wymagające od analityków zaawansowanej wiedzy informatycznej z obszaru masywnych obliczeń równoległych. Ta sytuacja spowodowała znaczny wzrost dostępności oraz efektywności kosztowej rozwiązań tego typu dla sektora finansowego. Modele klasyfikacyjne mogą już dziś zastąpić pracowników działów oceny ryzyka, marketingu i reklamy, kontrollingu, księgowości oraz wiele funkcji działu operacyjnego. Kolejnym nadchodzącym etapem tej rewolucji jest tworzenie procesów biznesowych jako zestawu reguł funkcjonujących niezależnie od nieistnienia samego przedsiębiorstwa, które może być zastąpione rozproszoną siecią przetwarzania transakcji opartą o mechanizm blockchain. Czy działy i całe firmy finansowe będą jeszcze istnieć za 10 lat?
Przemysław Szufel
(SGH)
16:00 Zakończenie programu.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Paulina Solińska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78