centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
18 seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "WPŁYW TECHNOLOGII NA SEKTOR FINANSOWY - PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NARZĘDZI FINTECH"
Warszawa, 19.12.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PRELEGENCI

Prelegenci |Szymon Chodkowski

Szymon Chodkowski

Szymon Chodkowski

Dyrektor w PwC, lider CMOAdvisory; posiada 10+ letnie doświadczenie w obszarze marketingu, cyfryzacji i nowych technologii, które zdobywał pracując w wiodących agencjach digital dla takich Klientów jak Diageo, Novartis, Bacardi Martini czy Danone. Wcześniej jako jeden z założycieli rozwijał startup technologiczny. Dziś jako lider CMOAdvisory pomaga Klientom z branży Retail & Consumer oraz Financial Services rozwiązywać problemy biznesowe i skutecznie wdrażać strategie i narzędzia digital marketingu.

Prelegenci |Grzegorz Leńkowski

Grzegorz Leńkowski

Grzegorz Leńkowski

Dyr. Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na makrokierunku informatyka. Od wielu lat związany z KIR, gdzie obecnie odpowiada za płatności natychmiastowe (Express Elixir) oraz usługi świadczone przez KIR na rzecz systemu płatności mobilnych BLIK. Wcześniej odpowiedzialny, m.in., za projekty wdrożeniowe związane z płatnościami, a także rozwój informatyki i telekomunikacji w KIR. Członek European Payments Council Scheme Management Board, gdzie z ramienia Związku Banków Polskich reprezentuje koalicję Polski oraz Słowacji. Przedstawiciel KIR w EACHA Innovation Group oraz Forum Technologii Bankowych przy ZBP. W przeszłości związany z firmą Ericsson Research.

Prelegenci |Jarosław Stępkowski

Jarosław Stępkowski

Jarosław Stępkowski

Od 17 lat związany z procesami Sales & Customer Care jako menadżer i trener. W ostatnich latach aktywnie działający jako konsultant w branży finansów. Fan stosowania automatyzacji w procesach sprzedaży i obsługi klienta.

Prelegenci |Przemysław Szufel

Przemysław Szufel

Przemysław Szufel

Dr Przemysław Szufel jest adiunktem w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w stosowaniu metod i narzędzi uczenia maszynowego (machine learning), głębokich sieci neuronowych (deep learning), analizy dużych zbiorów danych (big data) oraz symulacji w optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach. Tworzy narzędzia i algorytmy do optymalizacji efektywności kosztowej procesów gromadzenia i analizy dużych zbiorów danych w chmurze  obliczeniowej (cloud computing). Posiada doświadczenie w dostarczaniu narzędzi do przetwarzania danych oraz machine learning dla firm z sektora telekomunikacyjnego, finansowego oraz instytucji publicznych. Jest również współzałożycielem startupów: quantlabs.ai zajmującego się tworzeniem narzędzi usprawniających procesy biznesowe opartych o metody machine learning oraz bidelastic.com specjalizującego się w optymalizacji kosztów przetwarzania danych i obliczeń w chmurze.

Prelegenci | Michał Tabor

Michał Tabor

Michał Tabor

Expert, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Od 10 lat zajmuje się bezpieczeństwem informacji, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.
Aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)
Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, Dyrektor Trusted Information Consulting. Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78