centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
ANALIZA I MONETYZACJA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH - JAK ZARABIAĆ NA BIG DATA
Warszawa, 27.09.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PRELEGENCI

Prelegenci |Karolina Gałęzowska

Karolina Gałęzowska

Karolina Gałęzowska

Prawnik w zespole TMT kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności prawie ochrony danych osobowych. Zajmuje się również prawem telekomunikacyjnym, prawem nowych technologii oraz prawem lotniczym. Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych dla firm i instytucji. Pracuje dla wiodących spółek z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, technologicznego, wywiadowni gospodarczych oraz podmiotów statystyki publicznej. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrożeniem Rozporządzenia ogólnego 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). Doradzała w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz w zakresie prawa telekomunikacyjnego w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Uczestniczyła też w wielu postępowaniach audytowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych dla największych spółek z sektora handlu detalicznego, fitness i nowych technologii. Posiada doświadczenie w pracy dla podmiotów z sektora lotniczego, w tym w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest autorką artykułów poświęconych ochronie danych osobowych w sektorze bankowym, zagadnieniom przetwarzania danych przez podmioty publiczne oraz częstą prelegentką na konferencjach poświęconych ww. tematyce. Aktualnie pisze pracę doktorską poświęconą tematyce kontroli danych osobowych.

Prelegenci |Marcin Godlewski

Marcin Godlewski

Marcin Godlewski

Dyrektor Wykonawczy Avon zarządzający biznesem „Fashion and Home” na obszar EMEA (ok. 500 mln USD przychodów), a od 2016 odpowiedzialny również za strategię jego rozwoju na całym świecie. W ramach Avon odpowiedzialny również za rozwój systemów marketingowych w krajach Europy, bliskiego Wschodu oraz Afryki. Zrealizował szereg projektów na przecięciu biznesu oraz IT - zwłaszcza w zakresie Business Intelligence oraz Big Data. Wcześniej w ramach McKinsey oraz Roland Berger Strategy Consultants zrealizował i wdrożył szereg projektów strategicznych i operacyjnych dla największych graczy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Prelegenci |Artur Wroński

Artur Wroński

Artur Wroński jest pracownikiem IBM Polska, gdzie od 15 lat specjalizacje się w technologiach związanych ze składowaniem i przetwarzaniem danych.

Prelegenci | Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

W 1989 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie studiów członek koła naukowego, zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników nauki w Zielonej Górze. Studia ukończył wyróżnioną obroną pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów łączności w paśmie milimetrowym. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy, adiunkt zakładu transmisji informacji. Specjalizował się głównie w analizie systemów łączności i teorii komunikacji. Obecnie prowadzi komercyjne projekty dla firm i organizacji oraz samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analiz systemowych w takich dziedzinach jak: teoria i filozofia zarządzania, teoria i filozofia prawa, teoria i filozofia nauki i epistemologia i kognitywistyka oraz projektowania logiki i architektury oprogramowania. Doktorant w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.  Kilkadziesiąt publikacji w prasie specjalistycznej. Biegły w obszarze ochrony wartości intelektualnych i know-how w inżynierii oprogramowania. 

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78