centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Warszawa, 22.06.2017 r. Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Adwokat, kieruje praktyką ochrony własności intelektualnej i danych osobowych w PWC Legal. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i ochrony baz danych. Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa konsumenckiego. Prowadzi sprawy obejmujące nowe technologie, spory o domeny internetowe i korzystanie z danych w Internecie.
Anna Kobylańska jest autorem książki pt. "Ochrona znaków towarowych w Internecie". Jest także współautorem książek "Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorców" oraz "Protection of Trade Marks: Online Use and Anticybersquatting. A European Perspective".
Anna Kobylańska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest wykładowcą w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, a także członkiem Komitetu ds. Internetu INTA (międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego specjalistów z zakresu prawa znaków towarowych).

Prelegenci | Paweł Litwiński

Dr Paweł Litwiński

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.

Prelegenci | Marcin Lewoszewski

Marcin Lewoszewski

Marcin Lewoszewski

Jest radcą prawnym i starszym prawnikiem w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w CMS.
Jego zainteresowania naukowe oraz doświadczenie zawodowe skupiają się wokół tematyki nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prywatności i handlu elektronicznego. Na co dzień świadczy usługi prawne klientom z różnych sektorów gospodarki, a zwłaszcza tym, których działalność związana jest z nowymi technologiami, doradzając przy najbardziej kluczowych projektach prowadzonych przez kancelarię CMS. Regularnie reprezentuje klientów w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył także studia doktoranckie. Wykłada na studiach podyplomowych poświęconych Zarządzaniu Bezpieczeństwem Informacji oraz Zastosowaniu Technologii Cloud Computingu w Modelowaniu Biznesowym, organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Trzykrotnie wyróżniany przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2013, 2014 i 2015, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe. Znalazł się również w gronie laureatów rankingu Rising Stars 2015 – najlepiej zapowiadających się prawników w Polsce przed 35 rokiem życia, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.
Jest członkiem International Association of Privacy Professionals.

Prelegenci | Anna Matusiak-Wekiera

Anna Matusiak-Wekiera

Anna Matusiak-Wekiera

jest radcą prawnym. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka podyplomowych rocznych kursów organizowanych przez Harvard Business School oraz Instytut Kanadyjski w przedmiocie strategicznego zarządzania oraz umiejętności menadżerskich.
Mecenas Anna Matusiak-Wekiera specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, prawa spółek oraz prawa pracy. W zakresie swojej specjalizacji prowadzi indywidulaną praktykę zawodową. Doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony danych osobowych zdobywała w Grupie Kapitałowej CIECH S.A. oraz pełniąc funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w Spółkach z Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej oraz w Polskim Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Wykładowczyni zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na studiach podyplomowych oraz prelegent na konferencji organizowanych przez GIODO. Pasjonatką przekazywania wiedzy prawniczej oraz działania na rzecz rozwoju świadomości i kultury prawnej. W ramach działalności pro bono związana ze środowiskami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołanej przy GIODO.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78