centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNOPRAWNA W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Warszawa, 05.07.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie przeznaczone jest dla osób i instytucji zainteresowanych prawna problematyka ochrony środowiska, w tym szczególnie dla podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców) oraz pracowników administracji publicznej i organizacji ekologicznych.  Praktyczne rozwiązania pojawiających się problemów prawnych będą również pomocne sędziom, adwokatom i radcom prawnym uczestniczącym w postępowaniach sądowych dla prawników, pracowników administracji oraz dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat odpowiedzialności administracyjnoprawnej w prawie ochrony środowiska.

Szkolenie prowadzi: dr Mariusz Baran - doktor nauk prawnych, radca prawny, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo UE oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji, a także problematyce prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa europejskiego oraz prawa ochrony środowiska. Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Program szkolenia (10:00 – 16:00)

 • Blok: System odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska:
  • Rodzaje odpowiedzialności w prawie ochrony środowiska.
  • Administracyjnoprawna odpowiedzialność za szkody w środowisku (znaczenie, rola, sposób egzekwowania).
  • Pojęcie „szkody w środowisku”.
 • Blok: Instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej:
  • Sankcyjne decyzje zobowiązujące.
  • Wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia lub zezwolenia.
  • Sankcyjne decyzje wstrzymujące.
  • Administracyjne sankcje finansowe za naruszanie zasad korzystania z zasobów środowiska.
 • Blok: Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska - zagadnienia szczegółowe:
  • Reżim odpowiedzialności w trybie ustawy o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom w środowisku (działania zapobiegawcze, zaradcze, tryb egzekwowania odpowiedzialności).
  • Odpowiedzialność za historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi (remediacja, tryb egzekwowania odpowiedzialności).

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78