centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA PERSONELU MEDYCZNEGO - ORZECZNICTWO SĄDOWE
Warszawa, 21.06.2017 Koordynator: Paulina Solińska

Szkolenie oparte jest na metodzie case study, tj. analizie stanów faktycznych i odniesieniu ich do aktualnych regulacji prawnych. W ramach poszczególnych zagadnień zostanie również przedstawiona aktualna linia doktryny i orzecznictwa sądów polskich, które nawiązują wprost do omawianej tematyki.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, co pozwala na zadawanie pytań przez Uczestników i modyfikowanie zakresu szkolenia w zależności od potrzeb osób, które w nim uczestniczą.

Szkolenie kończy się rozwiązaniem przez Uczestników kazusów prawnych, co pozwala na zweryfikowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych nabytych w ramach kursu.

Trenerka: Justyna Zajdel – dr n. prawn., dr hab. n. o zdrowiu (specjalność prawo medyczne), prof. nadzw. SAN, Dyrektor Instytutu Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik studiów podyplomowych „Prawo medyczne w ochronie zdrowia” w CKP Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik specjalności prawo medyczne na kierunku Zdrowie Publiczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Prowadząca szkolenie jest specjalistką prawa medycznego, autorką kilkunastu monografii z zakresu prawa medycznego. Prelegentka prowadzi szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa medycznego dla podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne, a także wykłady w ramach szkoleń specjalizacyjnych w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

Program szkolenia:

 • Prawa pacjenta versus obowiązki osób wykonujących zawody medyczne
 • Odpowiedzialność cywilna (majątkowa) osób wykonujących zawody medyczne za niepowodzenie w leczeniu
 • Wybrane przypadki odpowiedzialności majątkowej osób wykonujących zawody medyczne – case study
 • Odpowiedzialność cywilna a forma wykonywania zawodu medycznego – studium porównawcze
 • Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadkach nagłych i w sytuacjach ponadstandardowych (udzielanie świadczeń pacjentom małoletnim, nieprzytomnym, udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, udzielania świadczeń zdrowotnych pod przymusem, zasady wykonywania czynności pozaterpautycznych)
 • Zasady bezpiecznego stosowania produktów leczniczych „off-label use” (poza ChPL)
 • Zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania klasycznej i elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Zasady wykonywania i dokumentowania szczepień ochronnych i zalecanych
 • Ochrona danych osobowych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 • Prawa osób wykonujących zawody medyczne – case study
 • Pozostałe rodzaje odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne (karna, zawodowa, pracownicza) – omówienie wybranych przypadków

Czas szkolenia: 10:00-16:00

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78