centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH OD 2017 R.
Warszawa, 21.06.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci |Barbara Iwańska

Barbara Iwańska

Doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo- ze specjalnością prawo ochrony środowiska, prof. UJ w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: prawna problematyka ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki prawnej informacji o środowisku i jego ochronie; gwarancji udziału społeczeństwa w realizacji celów ochrony środowiska; problematyki prawnej ocen oddziaływania na środowisko; gospodarowania zasobami środowiska - ze szczególnym uwzględnieniem ‘prawa ochrony przyrody’ oraz problematyki materialnoprawnych i formalnoprawnych podstaw i zasad odpowiedzialności za szkody środowiskowe. Autorka publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz (od 1996 ) prawa ochrony środowiska.

Prelegenci |Mariusz Baran

Mariusz Baran

Doktor nauk prawnych, radca prawny, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo UE oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji, a także problematyce prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa europejskiego oraz prawa ochrony środowiska. Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78