centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
OCHRONA PRAW KONSUMENTA W E-COMMERCE – NAJNOWSZE TENDENCJE I ZMIANY PRZEPISÓW - CZYLI JAK PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ E-COMMERCE W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM KONSUMENCKIM?
Warszawa, 25.07.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są najważniejsze zmiany wynikające z ustawy o prawach konsumenta oraz zmian przepisów dotyczących uznania za niedozwolone wzorców umownych,
 • Jakie są najważniejsze zmiany przepisów dotyczących alternatywnego rozstrzygania sporów i rozstrzygania sporów on-line,
 • Jakie informacje powinieneś udostępnić konsumentowi w ramach procesu zawierania umowy,
 • Jakie obowiązki związane są z zawieraniem z konsumentem umów na odległość,
 • Jak dostosować regulamin swojego sklepu lub serwisu internetowego do wymagań wynikających z nowych przepisów,
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy sporządzani regulaminów serwisów internetowych i e-usług,
 • Jakie powinien wyglądać proces składania zamówień z obowiązkiem zapłaty,
 • Jakie są zasady zawierania i obowiązki wynikające z umów dotyczących treści cyfrowych oraz umów zawieranych z konsumentem przez telefon.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • dyrektorom, managerom i pracownikom sklepów oraz firm prowadzącym sprzedaż wysyłkową lub telemarketing,
 • pracownikom i managerom działów sprzedaży, obsługi klienta, obsługi reklamacji,
 • właścicielom i managerom sklepów internetowych oraz firm świadczących e-usługi,
 • dyrektorom, managerom i pracownikom firm świadczącym usługi finansowe dla konsumentów,
 • agencjom reklamowym, świadczącym usługi marketingu interaktywnego,
 • radcom prawnym, adwokatom, prawnikom,
 • prawnikom wewnętrznym firm,

Prowadzący: radca prawny Roman Bieda i radca prawny dr Zbigniew Okoń (Maruta Wachta Kancelaria Radców Prawnych)

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:30

 1. Podstawowe uwarunkowania ochrony prawnej konsumentach w transakcjach e-commerce
  • Route mapa – czyi jakie przepisy znajdą zastosowanie do ochrony konsumenta w działalności e-commerce?
  • Nowa definicja „konsumenta”.
  • Umowa zawierana na odległość i usługi świadczone drogą elektroniczną.
  • Obowiązki przedsiębiorcy i prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość (transakcjach online).
   • Obowiązki informacyjne – jakie informacje i w jaki sposób muszą zostać przekazane konsumentowi przez przedsiębiorcę?
   • Zasady składania zamówień z obowiązkiem zapłaty – procedura, funkcjonalność serwisu internetowego.
   • Potwierdzenie zawarcia umowy.
   • Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy.
    • terminy wykonania prawa odstąpienia,
    • skutki odstąpienia,
    • zasady zwrotu towaru i płatności,
    • problem „zmniejszenia wartości” towaru.
    • w jakich przypadkach konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy?
 2. Sporządzanie i stosowanie regulaminów („wzorców umów”) w transakcjach e-commerce.
  • W jaki sposób powinien zostać udostępniony konsumentowi regulamin (np. sklepu internetowego, e-usług). Szczególne zasady udostępniania regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną.
  • Treść regulaminu – podstawowe wymagania, wytyczne, ryzyka.
  • Niedozwolone postanowienia umowne – jakie postanowienia nie mogą znaleźć się w regulaminie.
  • Nowe przepisy dotyczące uznania wzorca umów (np. postanowienia regulaminu) za niedozwolone.
   • Postępowanie przez UOKiK
   • Skutki uznania postanowienia regulaminu za niedozwolone postanowienie umowne
   • Jakie sankcje grożą za stosowanie niedozwolonego postanowienia regulaminu („wzorca umownego”)
 3. Umowy zawierane on-line (WWW, urządzenia mobilne)
  • Tryb zawierania umowy on-line w świetle nowych przepisów
  • Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa – czy nadaje się do sprzedaży on-line
  • „Trwały nośnik” jako sposób wykonania obowiązków informacyjnych, potwierdzenia zawarcia umowy i odstąpienia od umowy – praktyczne sposoby wykonania obowiązków ustawowych, orzecznictwo sądów polskich i europejskich
 4. Umowy zawierane przez telefon
  • Nowe wymogi odnoszące się do umów zawieranych przez telefon – potwierdzenie treści umowy i wykonanie obowiązków informacyjnych na trwałym nośniku
  • Wymóg złożenia przez konsumenta oświadczenia o zawarciu umowy na papierze lub innym trwałym nośniku
  • Zakaz prowadzenia marketingu bezpośredniego wynikający z prawa telekomunikacyjnego – czy w świetle nowych przepisów telemarketing zawsze wymaga zgody użytkownika lub abonenta?
 5. Umowy dotyczące treści cyfrowych
  • Czym są „treści cyfrowe” i jaki jest zakres zastosowania nowych przepisów (ebooki, muzyka on-line, streaming, VOD, inne)
  • Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych dostarczanych bez trwałego nośnika
  • Nowe wymogi informacyjne przy dystrybucji treści cyfrowych – interoperacyjność, stosowane zabezpieczenia techniczne i minimalne wymagania sprzętowe
  • Kwalifikacja umów odnoszących się do treści cyfrowych
  • Obrót treściami cyfrowymi na rynku wtórnym – dopuszczalny czy zakazany?
 6. Alternatywne rozstrzyganie sporów (ADR) i rozstrzyganie sporów on-line (ODR)
  • Wymogi wynikające z prawa europejskiego i unijna platforma rozstrzygania sporów konsumenckich on-line
  • Nowe przepisy dotyczące ADR – obowiązki informacyjne sprzedawców e-commerce, postanowienia regulaminów dotyczące ADR
  • Obowiązki związane z ADR przy odpowiadaniu na reklamacje konsumenckie

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78