centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
AKADEMIA PRAWA KOMPUETEROWEGO "UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - PROBLEMY PRAWNE, ORGANIZACYJNE, FINANSOWE"
Warszawa, 16.11.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Łukasz Maźnica

Łukasz Maźnica

Łukasz Maźnica

ekonomista, student studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Naukowo i zawodowo zajmuje się badaniem i analizowaniem zjawisk na pograniczu ekonomii kultury, zarządzania publicznego oraz nowych technologii. Ponadto, członek zarządu Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, z którą jest związany od 2013 roku. W organizacji odpowiada za rozwój działalności badawczej, w tym m.in. za rozwój portalu ekultura.org – medium gromadzącego i promującego wiedzę na temat digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Jako badacz współpracuje także m.in. z: Małopolskim Instytutem Kultury, Biurem Kultury m. st. Warszawa, Krakowskim Parkiem Technologicznym, czy Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Jest autorem i współautorem takich książek i raportów jak m.in.: „Kompetencje kadr kultury, a budowa kapitału społecznego”, „Nowa sprawozdawczość instytucji kultury”, „Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki”, „Lokalne centra kultury: działania a diagnozy”, czy „Dziedzictwo w cyfrze”. Współodpowiadał za opracowanie „Mapy drogowej wdrażania Programu Rozwoju Kultury w Warszawie”, obecnie pracuje m.in. nad nowym systemem sprawozdawczości warszawskich domów kultury.

Prelegenci |Ewa Ostapowicz

Ewa Ostapowicz

Ewa Ostapowicz – ekonomistka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością. Autorka publikacji książkowych oraz poradnikowych.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78