centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
szkolenie "SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE W PRAKTYCE"
Warszawa, 20.06.2017 Koordynator: Paulina Solińska

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji budzi wiele wątpliwości. Problemy pojawiają się już przy rozróżnieniu tych środków. Zastrzeżenia budzą także zagadnienia proceduralne, które w równym stopniu dotyczą mocno już anachronicznych kodeksowych rozwiązań dotyczących skarg i wniosków, jak i stosunkowo nowej, ale niejasnej i nieprecyzyjnej ustawy o petycjach. Szkolenie ma pomóc w rozwiązywaniu tych problemów. Przygotowane zostało przez praktyków i kierowane jest do praktyków - osób, które na co dzień zmagają się z załatwianiem tego rodzaju spraw.

PROFGRAM:

 1. CZĘŚĆ I. Skargi i wnioski - kwalifikacja pism, wnoszenie, właściwość
  • Podstawy prawne instytucji skarg i wniosków. Pojęcie skargi i wniosku.
  • Skarga a interpelacja i zapytanie oraz krytyka prasowa
  • Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
  • Tryb i forma składania skarg.
  • Problem skargi składanej elektronicznej
  • Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia skarg i wniosków.
  • Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia skarg i wniosków.
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania skargi i wniosku.
  dr Rafał Budzisz
 2. CZĘŚĆ II. Skargi i wnioski - terminy, rozpatrywanie, ochrona danych
  • Termin rozpatrzenia skargi i wniosku
  • Rozpatrywanie skarg i wniosków, w tym sposób postępowania rad gmin, powiatów i sejmików województw
  • Przekazanie skargi organowi niższego stopnia
  • Skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania
  • Skarga a ostateczna decyzja administracyjna
  • Sposób załatwiania skargi i wniosku oraz zawiadomienie o sposobie ich załatanie
  • Skarga na sposób załatwienia wniosku
  • Ponownie skargi bezzasadnej
  • Respektowanie przepisów o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej przy rozpatrywaniu skarg przez rady gmin, powiatów i sejmiki województw
  dr Marlena Sakowska-Baryła
 3. CZĘŚĆ III. Petycje - wnoszenie, terminy, specyfika postępowania
  • Petycja czy wniosek – sztuka różnicowania; uwagi praktyczne w odniesieniu do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach
  • Rozpatrywanie petycji - stosowanie ustawy o petycjach; ćwiczenia na przykładach:
   • uzupełnienia,
   • wyjaśnienia,
   • petycja w interesie podmiotu trzeciego,
   • petycja składana drogą elektroniczną
  • Terminy w rozpatrywaniu petycji
  • Publikacja petycji i sprawozdań dotyczących petycji
  mec. Iwona Kobus

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78