centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
szkolenie "SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE W PRAKTYCE"
Warszawa, 20.06.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PRELEGENCI

Prelegenci |Rafał Budzisz

Rafał Budzisz

Rafał Budzisz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie:
prawa samorządu terytorialnego,
prawa urzędniczego,
prawa pracy w samorządzie terytorialnym,
ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych,
oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.
Wykładowca na Podyplomowych Studiach Samorządu Terytorialnego UŁ
Autor wielu publikacji poświęconych problematyce samorządowej, min. współautor Komentarza do ustawy o samorządzie gminnym pod red. P. Chmielnickiego (wydanie 2013), autor monografii Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim, współautor i sekretarz redakcji Encyklopedii Samorządu Terytorialnego tom I Ustrój i tom II Zadania, autor publikacji z zakresu ochrony zdrowia i innych.

Prelegenci |Iwona Kobus

Iwona Kobus

radca prawny, zastępca Dyrektora Biura Prawnego w Urzędzie m.st. Warszawy. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, z doświadczeniem zawodowym pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwie Edukacji Narodowej. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu legislacji samorządowej, informacji publicznej i przeciwdziałania mobbingowi. 

Prelegenci | Marlena Sakowska-Baryła

Marlena Sakowska-Baryła

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert" oraz członkiem Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA UŁ. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, prowadzi wykłady na Uniwersytecie Łódzkim, Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Leona Koźmińskiego, a także seminaria i szkolenia. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015). Współautorka komentarza: "Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz", Wrocław, wyd. Presscom 2017.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78