centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
PROCEDURA NADAWANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE DO NICH
Warszawa, 30.01.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci |Justyna Bugaj

Justyna Bugaj

Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej.
Pracę naukowo badawczą rozpoczynała od problemów zarządzania relacjami biznesowymi w powiązaniu z kulturą organizacyjną oraz ryzykiem w projektach informatycznych. Następnie zajęła się zagadnieniami zarządzania w szkołach wyższych, oceną i rozwojem kompetencji pracowników oraz międzynarodowym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Obecnie prowadzi badania w obszarze strategicznego zarządzania uczelniami (misja, wizja i strategia rozwojowa uczelni, restrukturyzacja) oraz oceny i rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich. Interesuje się także mentoringiem, coachingiem i tutoringiem akademickim. Prowadzi zajęcia na wszystkich trzech stopniach studiów oraz prowadzi warsztaty dla różnych grup słuchaczy (studentów studiów podyplomowych, innych nauczycieli akademickich, władz uczelni). Bierze udział w podejmowaniu decyzji zarządczych na poziomie wydziału lub całej uczelni (np. jako Członkini Rady Wydziału, Członkini/ kierowniczka zespołów rektorskich). Jest autorką licznych artykułów z zakresu zarządzania uczelnią oraz procesów kadrowych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Prelegenci |Radosław Rybkowski

Radosław Rybkowski

Radosław Rybkowski – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki (Upadek stopni – stopnie upadku, 2011 oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, 2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78