centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Lipiec 2017
25 lipca | Warszawa | szkolenie "OCHRONA PRAW KONSUMENTA W E-COMMERCE – NAJNOWSZE TENDENCJE I ZMIANY PRZEPISÓW - CZYLI JAK PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ E-COMMERCE W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM KONSUMENCKIM?"
26 lipca | Warszawa | warsztaty "BIG DATA W BANKOWOŚCI: PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ, TRENDY TECHNOLOGICZNE"
26 lipca | Warszawa | szkolenie "WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZWYCZAJNYM I NADZWYCZAJNYM (UCHYLENIA, ZMIANA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI) TRYBIE POSTĘPOWANIA - KPA W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"
26 lipca | Warszawa | szkolenie "SIEĆ SZPITALI - JAK DZIAŁAĆ W OCHRONIE ZDROWIA PO 27 CZERWCA 2017 R."
27 lipca | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
27 lipca | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ"
27 lipca | Warszawa | szkolenie "PREZENTACJE W NAUCE I BIZNESIE"
Sierpień 2017
2 sierpnia | Warszawa | 56 seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ZDOBYWANIE I OCHRONA INFORMACJI. BIAŁY WYWIAD W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ"
2 sierpnia | Warszawa | PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
2 sierpnia | Warszawa | szkolenie "CONTENT MARKETING KROK PO KROKU - CZYLI JAK BUDOWAĆ STRATEGIE I REALIZOWAĆ DZIAŁANIA W RAMACH MARKETINGU TREŚCI?"
3 sierpnia | Warszawa | szkolenie "MOJE PRACE W OBIEGU INFORMACJI NAUKOWEJ, JAK ZWIĘKSZYĆ ICH WIDOCZNOŚĆ W SIECI?"
3 sierpnia | Warszawa | szkolenie "INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W POLSCE"
22 sierpnia | Warszawa | warsztaty "PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO"
22 sierpnia | Warszawa | szkolenie "WIZUALIZACJA SIECI OD PODSTAW"
23 sierpnia | Warszawa | FORUM BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
23 sierpnia | Warszawa | szkolenie "ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU WYNAGRODZEŃ"
29 sierpnia | Warszawa | 26 seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYDAWNICZYMI CZASOPISM NAUKOWYCH. WIDOCZNOŚĆ PUBLIKACJI ORAZ ELEKTRONICZNE FORMY WYDAWANIA”
30 sierpnia | Warszawa | szkolenie "PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB"
30 sierpnia | Warszawa | szkolenie "SKUTECZNA REKLAMA W INTERNECIE Z UŻYCIEM NARZĘDZI GOOGLE ADWORDS"
31 sierpnia | Warszawa | szkolenie "ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA DZIALALNOŚCI KULTURALNEJ NA LATA 2014-2020. FUNDUSZE KRAJOWE, EUROPEJSKIE I PRYWATNE ORAZ METODYKA PISANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW"
31 sierpnia | Warszawa | szkolenie "PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78